Výkaz k správe o hospodárení 2005

(podľa §7 odst. 1, 2 zákona 597/2003 Z. z.)

Zber údajov sa už skončil!